FILTR POWIETRZA KASETOWY EU3

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na dostawę:
1.FILTR POWIETRZA KASETOWY EU3 592x1105x100mm szt.12
2.FILTR POWIETRZA KASETOWY EU3 287x1105x100mm szt.6
Rama – profil z blachy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny z zachowaniem klasy i wymiarów.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz jest zgodny z aktualną wiedzą techniczną(załącznik nr 1 w zakładce "Dokumenty")
b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty katalogowe, materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) na podstawie której Wykonawca będzie wykonywał ww. produkt, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno - wg Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy,
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwa odbioru wystawionego w oryginale przez Producenta,
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym od daty otrzymania zamówienia.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in