Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

» Notice description

Dostawy obejmują następujący asortyment w zadaniach:
zadanie 1.CPV 15300000-1 „ Owoce, warzywa i podobne produkty”
zadanie 2.CPV 15500000-3 „ Produkty mleczarskie”
zadanie 3.CPV 15400000-2 „ Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne”
zadanie 4.CPV 15600000-4 „Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych”
zadanie 5.CPV 15200000-0 „Ryby przetworzone i konserwowane”
zadanie 6.CPV 15100000-9 „Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne”
zadanie 7.CPV 15900000-7 „Napoje”
zadanie 8.CPV 15810000-9 „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie”
zadanie 9.CPV 15800000-6 „Różne produkty spożywcze”
Ilość dostaw w formularzu oferty załacznik nr 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 08:30


» Location

ul. Wieluńska 33
Rusiec 97-438
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu
ul. Wieluńska 33
Rusiec 97-438
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in