Remont pomieszczeń pracowni elektrofizjologii (110, 111, 111a, 111b.111c) w budynku Instytutu Biologii Doświadczalnej

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Roboty budowlane: przygotowawcze i rozbiórkowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty kamieniarskie, roboty wykończeniowe, tynkowanie okładziny ścian, budowa ścianki przedzielającej pokój 110, pokrywanie podłóg wymiana posadzki), instalacje elektryczne (wymiana oświetlenia), instalacje sanitarne.
2. Montaż czterech kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych (2 o wydajności chłodniczej 5,28 kW i 2 o wydajności chłodniczej 3,52 kW).
3. Adaptacja istniejącej wentylacji po podzieleniu pomieszczenia 110 oraz wykonanie i montaż odciągu miejscowego do dygestorium.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in