Dostawa sprzętu multimedialnego.

» Notice description

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: 1.dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane), 3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,,4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane), 5.przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane) tj. projektor multimedialny - szt. 1, ekran- szt. 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Players and multimedia devices

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in