Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Głogów Małopolski w latach 2021-2023

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Głogów Małopolski w latach 2021- 2023 r
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Głogów Małopolski 36-060
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski 36-060
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in