Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (warzyw i owoców) do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (warzyw i owoców) do filii Krajowej Szkoły Skarbowości zlokalizowanych w Otwocku i Białobrzegach. Szczegółowy wykaz asortymentu określony został w załącznikach nr 1A i 1B do formularza oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

Okrzei 4
Warszawa 03-710
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Processed fruit and vegetable products

» Buyer data

Krajowa Szkoła Skarbowości
Okrzei 4
Warszawa 03-710
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in