Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych faksów i kalkulatorów wraz z ich utylizacją na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur okręgu bydgoskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych faksów i kalkulatorów wraz z ich utylizacją na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur okręgu bydgoskiego. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ i stanowi jego integralną część. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta określa załącznik nr 2 oraz 2a do formularz ofertowo-cenowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 08:00


» Location

ul. Stefana Okrzei 10
Bydgoszcz 85-317
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
ul. Stefana Okrzei 10
Bydgoszcz 85-317
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in