Awaryjne wykonywanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10.

» Notice description

Przedmiotem zadania jest usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach gminnych zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w Rejonach Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym przetargu otrzymywać będzie od zamawiającego zlecenia, wraz ze szczegółowym zakresem prac oraz przedmiarem robót określonym w protokole typowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in