Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic) Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic) Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 8 części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.
4. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 33.70.00.00-7, 33.76.00.00-5, 39.81.11.00-1, 39.83.12.00-8.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in