Remont ulicy Morcinka w Kutnie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Remoncie ulicy Morcinka w Kutnie". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 9 i 10 do siwz – płyta CD) oraz Wspólnego Słownika Zamówień.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 12:00


» Location

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Kutno
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in