DOSTAWA GRZEJNIKA OLEJOWEGO ŻEBERKOWEGO

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę:
1. GRZEJNIK OLEJOWY ŻEBERKOWY 5szt.
Elektryczny grzejnik olejowy o mocy 2700W, z regulacją temperatury, zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z lampką kontrolną, termostatem, 4 poziomy mocy grzania 1000/1300/2300/2700, ilość żeberek 11, bez nawiewu zimnego powietrza, bazpiecznik położenia - automatyczne odcięcie dopływu prądu po przewróceniu urządzenia, uchwyt, 4 kółka ułatwiające przesuwanie, miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego.


1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. wg. Incoterms 2020,
- Odział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie,
- Oddział Łagisza w Będzinie.
- termin dostawy: możliwie jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz Tabela wyceny.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 08:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in