DOSTAWA TARCZ i ŚCIERNIC

» Notice description

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Tarcz wg załącznika
POZYCJA 2 i 3. Dopuszczam tylko producentów TYROLIT Standard
, BOSCH Best. POZYCJE 1 i 4-7 Dopuszczam tylko producentów TYROLIT lub Andre.

1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP –Oddziały TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020,
- Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51.
-odział Łaziska w Łaziskach Górnych ul, Wyzwolenia 30.
- termin dostawy: jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to łączna wartość zamówienia netto ( dla wszystkich pozycji zapytania).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz „Tabela Wyceny” którą należy wypełnić i dołączyć do postępowania.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 08:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Tools

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in