BADANIE RYNKU - UDZIAŁ W POSTEPOWANIU - Dostawa pomp wirowych typu SG-PY1800HA producenta VANTON PUMP

» Notice description

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy 2 sztuk zestawów pompowych typu SG-PY1800HA.

Szczegółowy dane dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są po kliknięciu ikony lupki zakładce "Nazwa pozycji/części"

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne.

Właścicielem dokumentacji i producentem pomp jest firma VANTON PUMP.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu równoważnego.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawę przedmiotowych pomp.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres miroslaw.metryka@tauron-wytwarzanie.pl. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia (PLN, EUR, GBP).
----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Dorota Ksiondz, numer telefonu: 572 992 649, adres e-mail: dorota.ksiondz@tauron-wytwarzanie.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 14:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in