Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator sp. z o. o., Odzdział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Sępoleńska 15, 89-600, Chojnice


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator sp. z o. o., Odzdział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Sępoleńska 15, 89-600, Chojnice, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in