Dostawa oleju napędowego dla Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa silnikowego - oleju napędowego ON w ilości
ok. 30 000 [l] w 2021 roku. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, służą do określenia wartości zamówienia. W trakcie roku mogą się zwiększyć lub zmniejszyć. Zamawiający dokona zakupu w ilościach zależnych od jego potrzeb.
Miejscem dostarczania paliwa będzie zbiornik z systemem dystrybucyjnym o pojemności 5000 l zlokalizowany na terenie placu przy ul. Żareckiej 115 w m. Koziegłowy.
Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie na zasadzie dostaw paliwa w ilościach do 5000 l na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zamawiający każdorazowo
w zamówieniu będzie podawał ilość zamawianych w dostawie litrów paliwa. Faktury za dostarczone paliwo będą wystawiane za każdorazową dostawę. Wykonawca będzie fakturował ilość oleju napędowego dostarczonego w temperaturze referencyjnej +15oC z dnia zatankowania do zbiornika należącego do Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać normy dla paliw właściwe dla pory roku (letnie, przejściowe, zimowe).
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia oprócz kosztów zakupu paliwa silnikowego – oleju napędowego ON.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Zamkowa 3
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
ul. Zamkowa 3
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in