Utrzymanie urządzeń kserograficznych w UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń kserograficznych w UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
3. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 29 ust. 3a ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in