Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A i Nr 1B do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 i części nr 2). Zamówienie jest podzielone na części – liczba części 2: CZĘŚĆ Nr 1 – Sukcesywna dostawa pieczywa, CZĘŚĆ Nr 2 – Sukcesywna dostawa wyrobów cukierniczych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Bread

» Buyer data

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in