Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy – Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy – Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r. w szacowanej/przewidywanej ilości:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 31 520 litrów
- olej napędowy ON – 56 800 litrów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Stary Rynek 1
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Urząd Miasta Płocka
ul. Stary Rynek 1
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in