Dostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń komputerowych fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, sprawnych technicznie, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje zgodności CE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Grójecka 186
Warszawa 02-390
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
Warszawa 02-390
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in