Dostawa sprzętu do studia nagrań oraz sprzętu do studia radiowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do studia nagrań oraz sprzętu do studia radiowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 2 do SIWZ. Postępowanie obejmuje:
część nr 1 – dostawa sprzętu do studia nagrań
część nr 2 – dostawa sprzętu do studia radiowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Players and multimedia devices
  • Audio equipment
  • Photographic equipment
  • Video equipment

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in