ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE WIERZBNO

» Notice description

Przedmiotem zamówienia realizowanego w wyniku przetargu jest odbieranie i zagospodaro- wanie wskazanych w dalszej części SIWZ odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych powstałych i zbieranych z nieruchomości zamieszkałych w następujących miejscowościach Gminy Wierzbno:
Adamów, Brzeźnik, Cierpięta, Czerwonka, Czerwonka-Folwark, Filipy, Helenów, Janówek, Jaworek, Józefy, Karczewiec, Kazimierzów, Koszewnica, Krypy, Las Jaworski, Majdan, Nadzieja, Natolin, Orzechów, Ossówno, Rąbież, Skarżyn, Soboń, Stary Dwór, Strupiechów, Sulki, Świdno, Wąsosze, Wierzbno, Wólka, Wyczółki, Wyględówek.
Realizacja zamówienia ma przebiegać w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016 r. poz.2167) oraz osiągnięcie poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2017 r. poz. 2412).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

90
Wierzbno 07-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy w Wierzbnie
90
Wierzbno 07-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in