Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” - przetarg III

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1, 4: Dostawa materiałów laboratoryjnych;
Zadanie nr 2, 3: Dostawa preparatów mikroskopowych;
Zadanie nr 5: Dostawa pryzmatu;
Zadanie nr 6: Dostawa modelu szkieletu człowieka;
Zadanie nr 7: Dostawa zestawów doświadczalnych;
Zadanie nr 8: Dostawa urządzenia GPS;
Zadanie nr 9: Dostawa stoperu mechanicznego;
Zadanie nr 10: Dostawa termometru wodoszczelnego;
Zadanie nr 11: Dostawa lamp z katodą wnękową do spektrometru AAS Solaar M6;
Zadanie nr 12: Dostawa logerów temperatury;
Zadanie nr 13: Dostawa pipet automatycznych;
Zadanie nr 14: Dostawa licencji na oprogramowanie z modelami anatomicznymi 3D kręgowców: ryby, płaza, ptaka
i ssaka.
Ilości i wymagania Zamawiającego określa Szczegółowy Formularz Cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) – zadania nr 1-7, 14 oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) – zadania nr 8-14.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 10:30


» Location

Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in