.: Konserwacje, drobne prace remontowe, oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3

» Notice description

Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i wzorze umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 08:45


» Location

ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in