Dostawy różnych asortymentów artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa różnych asortymentów artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jako ofertę częściową rozumie się złożenie oferty na jedną lub więcej części zawartych w Załączniku nr 1 do SWIZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:30


» Location

ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in