Budowanie nowoczesnego systemu CMS

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu CMS (ang. Content Management System), którego opis cech, potrzeb i wymagań Zamawiającego zawiera Rozdział IV Informacji i wymagań dotyczących prowadzonego postępowania ("Informacje i wymagania").

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in