Zakup ciągnika z ładowaczem

» Notice description

3.1 Przedmiot zamówienia: Zakup ciągnika z ładowaczem.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna ciągnika.
3.3 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.3.1 Ciągnik musi być fabrycznie nowy
3.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
3.3.3 Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy,
3.3.4 Koszt dostawy pokrywa Wykonawca,
3.3.5 Ciągnik zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. ul. Garncarska 18, 98-290 Warta w godzinach 7oo - 15oo.
3.3.6 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
i eksploatacji ciągnika.
3.3.7 Dostarczony ciągnik musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Garncarska 18
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie
ul. Garncarska 18
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in