Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z budynkiem szkoleniowo-rekreacyjnym przy ul. Orzechowej 60 w Białej Podlaskiej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane a w szczególności budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z budynkiem szkoleniowo-rekreacyjnym w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 60, zgodnie z wydanym Przez Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 283/19 z dnia 29.10.2019, znak UAB.6740.247.2019.RZ14.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.01.2021 | 10:00


» Location

Orzechowa 60
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Orzechowa 60
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in