Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Godów

» Notice description

część 1: PRZEBUDOWA ULICY WALLACHA W SKRZYSZOWIE NA ODCINKU 250MB
Zakres zadania obejmuje:
Przebudowa drogi publicznej na odcinku km 0+000 – km 0+250 o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,50m obramowanej krawężnikiem najazdowym 15x22cm wraz z poboczami (0,75m) i zjazdami na sąsiednie posesje. Budowa kanalizacji deszczowej DN400mm (84,42mb) i DN250mm (152,25mb) wraz ze studniami rewizyjnymi DN 1000mm– 11 szt. (1 szt. do przebudowy) oraz wpustami drogowymi – 11 szt.

część 2: BUDOWA STUDNI CHŁONNYCH NA ULICY WSPÓLNEJ W SKRZYSZOWIE
Zakres zadania obejmuje:
Zabudowa 2 studni chłonnych z kręgów betonowych DN1500mm głębokości 2,2m wraz z 2 wpustami ulicznymi oraz krawężnikiem najazdowym betonowym – 10mb. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego.

część 3: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY TURSKIEJ W KROSTOSZOWICACH
Zakres zadania obejmuje:
Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV DN250 o długości 189,50 m wraz ze studniami rewizyjnymi DN1000mm – 9 szt. oraz wpustami drogowymi – 7 szt. Odtworzenie wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi o nawierzchni asfaltowej (na całej szerokości jezdni) wraz z podbudową i zabudowa krawężnika najazdowego 15x22cm na odcinku 180mb.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. 1 Maja 53
Godów 44-340
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
Godów 44-340
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in