Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie na pomieszczenia biurowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie na pomieszczenia biurowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową. Na przedmiot zamówienia zostało wydane pozwolenie na budowę .
Zakres robót dzieli się na: roboty rozbiórkowe, remont istniejących pomieszczeń, wykonanie nowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, częściowe zewnętrzne utwardzenie terenu, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji alarmu, instalacji kamer, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodnej, instalacji wentylacji, oraz rozprowadzenie instalacji klimatyzacji bez osprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiar robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zamawiający informuje, że przez cały czas realizacji zamówienia budynek będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. będą prowadzone zajęcia lekcyjne, nakłada to na Wykonawcę obowiązek szczególnego zabezpieczenia i zorganizowania placu budowy. Prace szczególnie uciążliwe muszą zostać zaplanowane do realizacji i zrealizowane w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Bolesława Chrobrego 13
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół nr 2
ul. Bolesława Chrobrego 13
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in