Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphere

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia technicznego producenta na będące w posiadaniu Zamawiającego oprogramowanie VMware vSphere przez okres 34 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in