„świadczenie w roku 2021 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz dzieci z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania” Część 1: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2021 r. – liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 75 km = 150 km. Wymagana ilość miejsc: 38 miejsc. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2016. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica) - Kosienice - Wola Maćkowska – Maćkowice – Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna – Bolestraszyce – Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka – Ostrów- Kuńkowce – Łętownia – Wapowce – Korytniki - i z powrotem Część 2: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2021 r. – liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy: – dziennie 2 x 65 km = 130 km. Wymagana ilość miejsc : 21 osób + 1 miejsce dla osoby na wózku. Pojazd o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu(ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2016. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa: - z Przemyśla- Kosienice nr.70 – Maćkowice – Ujkowice – Żurawica Centrum, DPS Lipowica, Przemyśl ul. 3 Maja, ul. Borelowskiego, DPS Albertów, ul. Słowackiego- ul. Sobótki 23- i z powrotem. Część 3: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych dzieci (od lat 2 i 6 miesięcy do lat 9) z miejsca ich zamieszkania do Przedszkola „Nad Jaworem” w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z przedszkola do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2021 r. – liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów dla trasy (2 kursy): – dziennie 2 x 65 km = 130 km. Wymagana ilość miejsc siedzących : 7 dzieci + opiekun. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu dzieci od lat 2 i 6 miesięcy do lat 9 tj. drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony(e) w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2016. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Niepublicznego Przedszkola „Nad Jaworem” przy ul. Sobótki 23 na godz. 8.00. Odjazd z Przedszkola ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu oraz trasa mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany dni tygodnia, godzin przyjazdu i odjazdu z warsztatu oraz zmiana trasy będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa: - z Przemyśla- -Kuńkowce- Ostrów Przemyśl, ul. Borelowskiego –Koźmiana -Opalińskiego – Glazera- Grunwaldzka- Słowackiego- Herburtów- Nehrybka - ul. Sobótki 23- i z powrotem. Harmonogram trasy: Trasa przewozu dzieci z Przedszkola w Przemyślu, ul. Sobótki 23 – kurs I : Przemyśl - Przemyśl, ul. Borelowskiego - ul. Koźmiana- Kuńkowce- Ostrów- ul. Grunwaldzka- ul. Glazera- ul. Słowackiego- Przemyśl, ul. Sobótki 23 . Kurs II - Przedszkole- Słowackiego- Mickiewicza- Nehrybka- Herburtów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Barska 15
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu
ul. Barska 15
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in