Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:
Zadanie 1 Oddział Terenowy Lubelski; Zadanie 2 Oddział Terenowy Małopolski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Fire-fighting equipment
  • Maintenance services

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in