Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w mieście Marki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w mieście Marki wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia dla niżej wymienionych ulic podzielonych na części zamówienia:
Część I Ulica Wesoła na odcinku od ul. Ceglanej do granicy miasta Marki długość 1500 m.
Część II Ulica Dzika sięgacz zaczynający się przy budynku o numerze porządkowym Dzika 25 do granicy działki ewid. nr 56/2 obręb 04-07 długość 190 m. - zgodnie z rozdziałem VI SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in