Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych, których pochówek zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Notice description

1)Usługi pogrzebowe związane z pochówkiem osób zmarłych dotyczą:
a)pogrzebu urnowego po spopieleniu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży,
b)pogrzebu tradycyjnego dzieci od urodzenia do 6 roku życia,
c)pogrzebu tradycyjnego dzieci powyżej 6 roku życia i osób dorosłych oraz
d)zakresu czynności związanych z postępowaniem ze zwłokami osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-Co-V-2 (COVID-19) – pogrzeb tradycyjny.
2) Zamawiający przedstawia informacje dotyczące zakresu zamówienia usług podstawowych dla pogrzebu tradycyjnego:
a)usługi chłodnicze w kaplicy cmentarnej,
b)przewóz zwłok do kaplicy cmentarnej z miejsca wskazanego przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej,
c)toaleta ciała i ubranie zwłok,
d)wykonanie trumny drewnianej z wyposażeniem,
e)wykonanie krzyża drewnianego i tabliczki z napisem,
f)zakup miejsca na jednym z bydgoskich cmentarzy komunalnych, opłata za korzystanie z sali ceremonialnej oraz opłata za wjazd pojazdem na teren cmentarza (opłata stała),
g)przewiezienie zwłok z kaplicy do grobu,
h)wykopanie i zasypanie grobu,
i)zapewnienie osoby duchownej podczas pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego (gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego, pogrzeb jest organizowany zgodnie z panującym zwyczajem),
j)zakup wiązanki z żywych kwiatów na grób z 4 chryzantem na zielonym podłożu.
3) Podstawowy zakres usług w uzasadnionych przypadkach może być poszerzony o usługi dodatkowe dla pogrzebu tradycyjnego:
a)zakup odzieży (bielizna, rajstopy lub skarpety, suknia lub koszula ze spodniami i marynarką, buty),
b)cena worka w przypadku zwłok nie nadających się do ubrania,
c)wykonanie trumny o większych gabarytach (dotyczy osoby dorosłej),
d)dodatkowy koszt pokrycia usług chłodniczych,
e)przygotowanie zwłok do pogrzebu (szczególna dezynfekcja, utylizacja odzieży roboczej i materiałów użytych, zszywanie ran pourazowych, toaleta zwłok oraz inne czynności przygotowawcze).
4) Zamawiający przedstawia informacje dotyczące zakresu zamówienia usług podstawowych dla pogrzebu urnowego po spopieleniu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży :
a) wykonanie trumny drewnianej z wyposażeniem,
b) przewóz zwłok do krematorium z miejsca wskazania przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) kremacja,
d) urna,
e) dochowanie urny do „Grobu Dzieci Utraconych” w Bydgoszczy,
f) dochowanie do istniejącego grobu, opłata za korzystanie z sali ceremonialnej oraz opłata za wjazd pojazdem na teren cmentarza (opłata stała),
g) zakup wiązanki kwiatów na grób z 4 chryzantem na zielonym podłożu,
h) zapewnienie osoby duchownej podczas pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego, pogrzeb jest organizowany zgodnie z panującym zwyczajem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Ogrodowa 9
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
Bydgoszcz 85-039
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in