Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838), w tym:
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, który będzie podstawą do sporządzenia oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in