Usługa polegająca na odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzące z terenów administrowanych przez 31. WOG

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów pokonsumpcyjnych (zadanie 1), medycznych (zadanie 2), niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (zadanie 3) pochodzące z terenów administrowanych przez 31. WOG. Szczegółowy opis zamieszczony w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in