Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. St. Moniuszki w Łajskach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usług jego dystrybucji dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łajskch zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie w prognozowanej ilości 500 000,00 kWh.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Modlińska 1
Wieliszew 05-135
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Gmina Wieliszew
ul. Modlińska 1
Wieliszew 05-135
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in