Zakup i sukcesywne dostawy w okresie do 30 kwietnia 2021 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

» Notice description

Znak sprawy: UCZKIN/ZP -02/11/2020/PNO
1. I Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z dostawą leku paliwizumab”
2. Ilości asortymentu wskazanego poniżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
3. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
4. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać, co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
6. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
7. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
8. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
9. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
10. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
11. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Pl. S. Starynkiewicza 1/3
Warszawa 02-015
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Pl. S. Starynkiewicza 1/3
Warszawa 02-015
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in