Prace eksploatacyjne wykonywanych przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca prac eksploatacyjnych wykonywanych przy instalacjach oraz urządzeniach klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, której zakres obejmuje:
1) Kontrole stanu technicznego, prace eksploatacyjne i konserwacyjne, bieżące sprawdzenia i drobne naprawy instalacji i urządzeń:
a) instalacji wody lodowej,
b) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej ogólnej,
c) instalacji wentylacji bytowej, pożarowej i detekcji gazu,
d) klimatyzacji pomieszczeń serwerowni i UPS,
e) klimatyzacji pomieszczeń LPD,
2) Działania związane z usuwaniem awarii i ograniczające skutki awarii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik Nr 1 SIWZ.
Zestawienie jednostkowych czynności w zakresie napraw/usuwania awarii (katalog typowych usterek konserwowanych instalacji)- stanowi Załącznik nr 1.1 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Artura Grottgera 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in