Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r.” Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załącznikach do niniejszej specyfikacji: Załącznik Nr 2 – Regulamin sprzątania, Załącznik Nr 3,4,5,6,7 – Wykazy obiektów i terenów do sprzątania, Załącznik Nr 8 – Wykaz posesji, na których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne do dezynfekcji do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 10:20


» Location

ul. Sienkiewicza 1
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in