Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w I półroczu 2021r.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w I półroczu 2021r. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na wyszczególnione poniżej pakiety:
Pakiet nr 1 Dostawa przetworów spożywczych
Pakiet nr 2 Dostawa artykułów sypkich
Pakiet nr 3 Dostawa artykułów nabiałowych
Pakiet nr 4 Dostawa wyrobów piekarskich
Pakiet nr 5 Dostawa wypieków cukierniczych
Pakiet nr 6 Dostawa warzyw świeżych i suszonych
Pakiet nr 7 Dostawa owoców świeżych
Pakiet nr 8 Dostawa warzyw i owoców mrożonych
Pakiet nr 9 Dostawa ryb, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych
Pakiet nr 10 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów
Pakiet nr 11 Dostawa mięsa i podrobów drobiowych
Pakiet nr 12 Dostawa wędlin
Pakiet nr 13 Dostawa jaj kurzych
Pakiet nr 14 Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych
Pakiet nr 15 Dostawa napojów bezalkoholowych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Puszkina 7
Ruda Śląska 41-704
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
ul. Puszkina 7
Ruda Śląska 41-704
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in