Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 2”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla potrzeb realizacji projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 2”
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.02.2021 | 10:45


» Location

81-338 Gdynia


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in