Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko

» Notice description

Zakres robót:
1) Roboty rozbiórkowe:
- Rozbiórka pokrycia dachowego - 402,121m2
- Rozebranie podłóg – 386,502 m²
- Rozebranie ścianek – 25,681 m2
- Rozebranie stropów - podsufitek – 176,850 m2
- Rozebranie schodów drewnianych - 3,825 m2
- Rozebranie pieców kaflowych – 4,951 m³
- Rozebranie posadzek z płytek – 35,0 m²
- Rozebranie kominów –14,282 m3
- Wykucie ościeżnic – 37,0 szt
- Odbicie tynków – 416,023 m2
2) Wiatrołap:
- Ława fundamentowa – 0,842 m3
- Ściany – 5,360 m2 +15,288 m2
- Dach pokryty blachodachówką (krokwie, izolacje, łacenie, obróbki blacharskie,
rynny i rury spustowe) – 6,496 m²
- Drzwi zewnętrzne – 2,665 m2
- Okno – 1,40 m2
- Posadzki – 2,755 m2
3) Roboty dekarskie:
- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę (izolacje, deskowanie, łacenie, obróbki blacharskie, rynny ) – 433,766 m²
- Okładziny gipsowo-kartonowe – 463,019 m2
- Konstrukcje lukarn - 3,1 m3
- Okno dachowe - 10,175 m2
4) Remont fundamentów:
- Tynki zewnętrzne – 143,0 m2
- Izolacje pionowe – 143,0 m2
- Docieplenie ścian styropianem – 143,0 m2
- Ścianki oporowe z prefabrykatów – 14,0 m
- Ściana betonowa pod schody – 8,82 m2
- Schody żelbetowe – 2,366 m3
- Opaska betonowa - 31,075 m²
5) Roboty murowe:
- Komin dymowy i wentylacyjne z pustaków – 26,1 m
- Ściany wewnętrzne – 74,978 m²
- Ścianki działowe – 38,434 m²
- Okna rozwierane i uchylno-rozwierane – 44,934 m2
- Drzwi zewnętrzne – 9,330 m2
- Schody żelbetowe - 16,666 m2
6) Remont stropu:
- Wyrównanie ubytków – 168,888 m2
- Ślepa podłoga z płyt wiórowych + okładziny gipsowo kartonowe – 211,111 m2
- Posadzka z paneli podłogowych z izolacją – 148,56 m2
7) Podłoża pod posadzkę:
- Izolacja cieplne z płyt styropianowych i warstwy wyrównawcze - 156,64 m2
- Posadzki z płytek gres i terakotowych – 183,50 m²
- Posadzka z paneli podłogowych z izolacją – 69,12 m2
8) Remont pomieszczeń:
- Drzwi wewnętrzne – 41,32 m²
- Drzwi wejściowe – 8,56 m²
- Tynki – 759,769 m2
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych – 104,698 m2
- Licowanie płytkami ścian – 115,25 m 2
- Lamperia - 60,368 m2
- Malowanie - 1167,556 m2
9) Elewacja:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – 331,742 m2
- Elewacja z tynku mineralnego – 331,742 m2
- Rury spustowe – 22,80 m
- Okładziny schodów płytkami gres – 15,44 m2
10) Nawierzchnia:
- Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 6,0 m2
- Balustrady zewn. dla niepełnosprawnych - 7,2 m
11) Instalacja elektryczna:
- zasilanie – 1 kpl
- instalacja (rozdzielnia główna z wyposażeniem – 1 szt, rozdzielnie mieszkaniowe – 5 szt,
WLZ, gniazda wtykowe, łączniki, oprawy oświetleniowe) – 1 kpl
- pomiary – 1 kpl
12) Instalacja sanitarna:
- instalacja centralnego ogrzewania (rurociągi, zawory, grzejniki - 25szt, kotły c.o. – 5 szt,
naczynia wzbiorcze - 5 szt, izolacje rurociągów) – 1 kpl
- instalacja wodociągowa (rurociągi, wodomierze – 5 szt, baterie czerpalne - 16szt, urządzenia
do podgrzewania wody – 5 szt.) – 1 kpl
- instalacja kanalizacyjna (rurociągi, umywalki – 6 szt, ustępy – 5 szt, brodziki – 5 szt,
zlewozmywaki – 5 szt) – 1 kpl
- wentylacja (przewody wentylacyjne, kratki i anemostaty) – 1 kpl
- instalacja gazowa (kuchenki gazowe – 5 szt, czujniki tlenku węgla i gazu - 5 szt) – 1 kpl.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót/ślepy kosztorys, które stanowią załączniki do SIWZ;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Wolności 3
Olecko 19-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Olecko
Plac Wolności 3
Olecko 19-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in