Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części.

» Notice description

1. Dostawa piasku w celu realizacji inwestycji.
Zakup i dostawa piasku kopanego o granulacji 0-2 mm inwestycja
Zgodny z normą PN EN 13242: 2010
2. Dostawa kruszywa w celu realizacji inwestycji
a. Mieszanka granitowa:
a) Mieszanka granitowa o granulacji 0-10 mm
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
Współczynnik płaskości FI 20
Współczynnik kształtu SI 20
b) Mieszanka granitowa o granulacji 0-31,5 mm
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
Współczynnik płaskości FI 20
Współczynnik kształtu SI 20
Zawartość pyłu f 7
Uziarnienie kruszywa GA 85
c) Mieszanka granitowa o granulacji 0-63 mm
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
Współczynnik płaskości FI 20
Współczynnik kształtu SI 20
Zawartość pyłu f 7
Uziarnienie kruszywa GA 85
d) Tłuczeń granitowy o granulacji 31,5-63 mm
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
e) Kliniec granitowy o granulacji 8-31 mm
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
b. Żwir płukany:
a) Żwir płukany o granulacji 8-16
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
Współczynnik płaskości FI 20
Współczynnik kształtu SI 20
Uziarnienie Gc 85/15
Nasiąkliwość WA242
Mrozoodporność F1
b) Żwir płukany o granulacji 16-32
zgodny z normą PN EN 13242: 2010
Współczynnik płaskości FI 20
Współczynnik kształtu SI 20
Uziarnienie Gc 85/15
Nasiąkliwość WA242
Mrozoodporność F1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2020 | 09:30


» Location

Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in