Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz załadunek i rozładunek.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Szkolna 8
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

 • Forestry products
 • Hunting products
 • Fish and other fishing products
 • Forestry, hunting and fishing equipment
 • Fishing-related services
 • Forestry-related services
 • Hunting-related services
 • Crops
 • Plants
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
 • Livestock

» Buyer data

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Szkolna 8
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in