"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na teresnie gminy Chmielno"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chmielno.
Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i prognozowaną ilość odpadów:
1. Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 - 411,55 Mg.
2. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 - 74,84 Mg.
3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - 6,23 Mg.
4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 - 82,85 Mg.
5. Opakowania ze szkła 15 01 07 - 47,55 Mg.
6. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 - 80,77 Mg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Gryfa Pomorskiego 28A
Chmielno 83-333
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Gryfa Pomorskiego 28A
Chmielno 83-333
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in