Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w m. Gościmierz oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Polnej w m. Cerkwica

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w m. Gościmierz i na ul. Polnej w Cerkwicy. Budową przepompowni w m. Gościmierz
i rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej do m. Cerkwica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej załączonym do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 12:00


» Location

Nadmorska 7
Karnice 72-343
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Karnice
Nadmorska 7
Karnice 72-343
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in