Świadczenie usług dozoru wystaw i eksponatów w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru wystaw i eksponatów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części III SIWZ i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym część II SIWZ
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III niniejszej SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:30


» Location

Ołowianka 9-13
Gdańsk 80-751
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Ołowianka 9-13
Gdańsk 80-751
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in