Dostawa ultramobilnego aparatu USG

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramobilnego aparatu USG wraz z montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu obsługującego i usługami serwisowymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej zgodnie
z opisem zawartym w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Partyzantów 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Partyzantów 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in