Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla Zamawiającego, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi, dokładny opis sprzętu oraz wymagania dotyczące świadczeń dodatkowych zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia składa się z 5 zadań:

Zadanie nr 01 Sprzęt gastronomiczny,
Zadanie nr 02 Sprzęt barowy,
Zadanie nr 03 Meble gastronomiczne,
Zadanie nr 04 Ciąg gastronomiczny do bufetu,
Zadanie nr 05 Drobne wyposażenie kuchni.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances

» Buyer data

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in